corona

De kinderopvang, gastouderopvang en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. De BSO blijft voorlopig gesloten. De kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen BSO-locatie voor noodopvang. 

Noodopvang

Vanaf het moment dat basisscholen en kinderdagopvang weer open zijn, bieden zij geen noodopvang meer aan. Kinderen kunnen dan weer regulier naar school en/of dagopvang. De noodopvang, die op dit moment wordt geboden door de BSO, blijft beschikbaar zolang de BSO gesloten is. Kinderen die recht hebben op noodopvang zijn: 

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Financiering noodopvang

  • De noodopvang wordt binnen de reguliere BSO-tijden en reguliere contracturen  aangeboden. Dit gaat  zoveel mogelijk met gesloten beurzen.
  • Er is, net als in het voorjaar, sprake van een financiële tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor ouders die de facturen doorbetalen.

Kijk voor meer informatie op de pagina over de noodopvang.

Buitenschoolse opvang gesloten

De BSO blijft voorlopig gesloten. Groepen kinderen op de BSO zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de BSO tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou kunnen leiden. Daarnaast heeft het een secundair effect op het druk op het werk.

Wijzigen onderwijstijden scholen

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO. De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.

Ouder betaalt de factuur van de kinderopvang niet of onvolledig (in de periode dat de opvang gesloten is)

Voor het recht op kinderopvangtoeslag zal de ouder de volledige factuur moeten blijven betalen. Daarom adviseert de overheid u om uw klanten te vragen de volledige factuur te blijven betalen. U kunt hen er daarbij op wijzen dat zij dan kinderopvangtoeslag blijven ontvangen en dat ouders een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van het contract dat u met de ouder bent overeengekomen.

Algemeen

Maatregelen kinderopvangorganisatie of gastouder

In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers en gastouders moeten nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en hygiëne. Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten.

Regels als een kinder (verkoudheids)klachten heeft

Wanneer kinderen wel of niet naar de kinderopvang mogen, staat op de pagina Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine.

Testen op coronavirus

Kinderen testen op coronavirus

Heeft een kind coronaklachten? Het hangt van de situatie af of het kind een coronatest moet doen. Bijvoorbeeld de leeftijd van het kind en hoe erg de klachten zijn.

Pedagogisch medewerker of gastouder en testen

Iedereen kan zich laten testen op het coronavirus.

Testen op corona buiten de GGD-teststraten

Sommige organisaties testen zelf hun personeel op corona. Er zijn ook commerciële aanbieders van PCR-testen of sneltesten. Deze aanbieders moeten zich houden aan de eisen voor veilig testen buiten de GGD-teststraten. Bijvoorbeeld dat ze een betrouwbare test gebruiken en de test altijd vrijwillig is.

Risicogroep en werkzaam bij de kinderopvang of BSO

Medewerkers die tot de risicogroep behoren, kunnen niet verplicht worden om op de groep te werken. In overleg met de bedrijfsarts of behandelaar kunnen zij andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie.

Een huisgenoot van pedagogisch medewerker of gastouder in risicogroep

Personeelsleden of gastouders een huisgenoot hebben die in de risicogroep valt, kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. Zij gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts of behandelaar.

In het geval van gastouderopvang, is het aan de gastouder om te beoordelen of de gastouder zich binnen de ‘werksetting’ comfortabel genoeg voelt om, binnen de geldende maatregelen, open te gaan. Als hierin onvoldoende oplossing kan worden gevonden, dan is het aan de gastouder een afweging te maken om (nog) niet open te gaan.

De gastouder kan de (huis)arts of de GGD raadplegen voor advies.

Regels na vakantie in het buitenland

Regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest

Is een kind met zijn of haar ouders in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen thuis (in quarantaine)

Regels voor ouders die naar het buitenland zijn geweest

Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel brengen en halen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Regels voor medewerkers in de kinderopvang die naar het buitenland zijn geweest

Wie terugkomt uit een land dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege het coronavirus, gaat in quarantaine. Deze quarantaine heeft mogelijk gevolgen voor de loondoorbetaling en vakantiedagen

Andere vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

Vragen aan de Belastingdienst? Kijk op de website van de Belastingdienst of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543). 

Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op Veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.