De onderhandelingen voor de cao kinderopvang 2021-2022 zijn begonnen. Werkenbijkinderopvang.nl heeft weer de wensen gepeild onder de volgers. Hieraan hebben 488 respondenten meegedaan die maximaal 2 wensen mochten opgeven. Tevens werd gevraagd naar de provincie en aan welk arbeidsproces werd deelgenenomen (zoals primair, leidinggevend).

Uitkomsten

De grootste wens (ruim 27 %) over alle arbeidsprocessen is de stijging van het maandelijks loon. Deze is redelijk gelijk bij alle arbeidsprocessen en provincies. Alleen Zeeland, Overijssel en Noord-Brabant hadden minder deze wens.

Vervolgens stijging eindejaarsuitkering met bijna 14 %. Bij Limburg en Flevoland was deze wens minder belangrijk. Bij Groningen daarentegen was de was de wens juist veel groter (25%). Hierbij is zichtbaar dat medewerkers in het primaire proces (zoals PM’ers) een groter belang hechten aan een lagere BKR dan aan een hogere eindejaarsuitkering.

Op de derde plaats een lagere BKR, met name een wens van het primaire arbeidsproces. In Limburg, Groningen & Drenthe is deze wens lager.

Combinatie

De meest gekozen combinatie (15,78%) is Stijging maandelijkse loon / Stijging eindejaarsuitkering. Bij medewerkers in het staf-proces (29,4 %) en facilitair proces (50 %).

Op de tweede plaats staat Stijging maandelijkse loon / Lagere BKR (minder kinderen per PM) met 7,58 %.

Op de derde plaats Stijging maandelijkse loon / Minder werkdruk met 5,5 %. Bij de processen leidinggevend en staf ligt dat op ruim 11 %.

Corona

De corona heeft natuurlijk invloed op iedereen in Nederland. Dit is een nieuw en hopelijk eenmalige gebeurtenis, waar moeilijk regels vooraf te maken zijn. Door respondenten zijn enkele opmerkingen gemaakt, bijvoorbeeld over regelgeving met zwangerschap en corona. Alhoewel de wens begrijpelijk is, zijn dat zaken die niet altijd vooraf geregeld (en bedacht) kunnen worden, daarbij horen deze niet altijd in een cao thuis.

Realiteit

Een wens is nooit fout. Of deze wens realistisch is hangt wel af van vele factoren. Een werkgever heeft ook te maken met bijvoorbeeld financiële haalbaarheid en continuïteit van de organisatie. Dat een werkgever een wens niet kan honoreren wil niet zeggen dat deze dat niet wil, maar soms gewoon niet kan.

Geen enkele medewerker is er bij gebaat als een organisatie failliet gaat en dus op straat komt te staan. Werkgevers hebben ook rekening te houden met eisen en regels van de overheid, de hoogte van de kinderopvangtoeslag heeft directe invloed op de financiën van ouders en daarmee ook de omzet van de branche.

In de huidige situatie (toename werkloosheid, dalende omzetten, gevolgen corona) zal (nogmaals na stijging 2020) een forse loonsverhoging niet reëel zijn.   

Opmerkingen

Het was mogelijk opmerkingen te plaatsen, we noemen er een paar :

  • Tevreden. Blij dat ik werk heb en hypotheek kan betalen.
  • Eindejaarsuitkering gelijk trekken met mensen van het hoofdkantoor, zij krijgen 8,5% (opmerking redactie : in de cao kinderopvang is geen verschil tussen de verschillende medewerkers, hier speelt dan iets anders)
  • Ben tevreden hoe het is. Afgelopen jaar al genoeg verhogingen geweest. We moeten ook tevreden zijn met wat we hebben en vooral in deze tijd.
  • Mag blij zijn als je je baan behoud
  • Bonus nu met Corona  (opmerking redactie : zoiets is moeilijk in een cao te verwerken)

Overzicht wensen

WensAantal%
Stijging maandelijkse loon26127,44%
Stijging eindejaarsuitkering13313,99%
Lagere BKR (minder kinderen per PM)11011,57%
Minder werkdruk879,15%
Meer tredes in schaal 6858,94%
Extra taakuren535,57%
Meer verlofuren485,05%
Minder administratieve taken394,10%
Invoering seniorenverlof353,68%
Meer opleiding- / scholingsbudget293,05%
Minder huishoudelijke taken262,73%
Kortere werkdagen222,31%
Anders / geen van deze (toelichting bij opmerking)161,68%
Verhoging reiskosten70,74%
Eindtotaal951100,00%

Per arbeidsproces

WensLeidinggevendStafPrimairFacilitairTotaal
Stijging maandelijkse loon2192265261
Stijging eindejaarsuitkering1791034133
Lagere BKR (minder kinderen per PM)5105110
Minder werkdruk12668187
Meer tredes in schaal 6282185
Extra taakuren3247153
Meer verlofuren2243148
Minder administratieve taken63339
Invoering seniorenverlof313135
Meer opleiding- / scholingsbudget522229
Minder huishoudelijke taken422026
Kortere werkdagen120122
Anders / geen van deze (toelichting bij opmerking)121316
Verhoging reiskosten77
Eindtotaal823382016951