De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de kinderopvang 2021-2022 verlopen niet soepel. De FNV eist een loonsverhoging van 5 % bij een cao voor 1 jaar. De werkgevers bieden voor een cao met een looptijd van 1,5 jaar een salarisverhoging(1 juli 2021 t/m 31 december 2022) van 3,5%: (3% structureel en 0,5% eenmalig).

Wij gunnen iedereen van alles, maar het moet altijd wel ergens door betaald worden. We noemen een paar zaken waar de werkgever mee te maken heeft.

  • Een looptijd van 1 jaar (van 1 juli tot en met 30 juni) is niet echt praktisch voor werkgevers. De kinderopvangtarieven en indexering maximum uurtarieven vinden steeds plaats per 1 januari. Hierdoor is het moeilijker goede tarieven te berekenen en deze aan te sluiten met de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag.
  • De indexering van de maximum uurtarieven geschieden op basis van de gemiddelde cao loonstijging in Nederland (over alle branches). Deze indexering is voor 2022 0,51 % Dit dekt dus een loonsverhoging van circa 0,75 % voor de werkgevers. Dit houdt in dat het doorvoeren van een loonstijging van 5 % in de kinderopvang NIET gecompenseerd zal worden bij de indexering maximum uurtarieven. Kinderopvang wordt te duur voor veel ouders door stijgend verschil tussen de tarieven. Te dure kinderenopvang zal tot gevolg hebben dat ouders andere mogelijkheden zoeken en dus de omzetten dalen.
  • Bij cao kinderopvang 2020-2021 zijn de lonen al structureel verhoogd met meer dan 5 % ! Dat was één van de grootste stijgingen van een cao in 2020.
  • De stijging en uitvoering vond plaats midden in de corona-crisis.
  • Als gevolg van de corona-crisis hebben kinderopvangorganisaties last van dalende omzetten, met name bij de buitenschoolse opvang.
  • De financiële situatie van kinderopvang branche is minder goed dan vaak gedacht wordt. De coronacrisis zal dit zeker niet verbeteren.

De vakbonden willen ook de werkdruk verlagen. Door de lonen te verhogen wordt de werkdruk echt niet aangepast. Andere maatregelen om de werkdruk te verlagen zullen de werkgevers ook geld kosten (die niet gecompenseerd zullen worden door de maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag).

Op dit moment ligt 65% van de tarieven in de dagopvang boven het toeslagtarief en bij de BSO is dat zelfs 87%. Vooral in de laatste jaren is dit percentage explosief gegroeid als gevolg van IKK maatregelen (die niet gecompenseerd zijn door de maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag). Bij doorvoeren van de eisen van de FNV zullen die verschillen nog veel groter worden. Een te dure kinderopvang zal ervoor zorgen dat ouders andere (informele) kinderopvang gaan zoeken.

Werkgevers en werknemers hebben elkaar nodig, een failliete werkgever is voor niemand goed.

Zijn de eisen van de FNV goed voor de kinderopvangbranche als geheel ?

[poll id=”42″]