Op 8 februari 2021 zijn de onderhandelingen begonnen voor de cao kinderopvang 2021-2022.

Bij deze onderhandelingen zijn nu 5 partijen betrokken, 3 werkgeversorganisaties, de BK , BMK en BVOK (als nieuwkomer) en 2 werknemersorganisaties FNV en CNV.

Eerste fase is de onderhandelingen zijn het bespreken van de inzetbrieven. De inzetbrief van een organisatie bevat een overzicht van wensen en belangrijke punten voor de onderhandelingen. De brancheorganisaties BK en BMK hebben een gezamenlijke inzetbrief gemaakt.

Beide vakbonden richten zich op een 1-jarige cao. De CNV met een loonsverhoging van 3 % en de FNV met 5 %. De werkgeversorganisaties wijzen de huidige economisch situatie, de dalende omzetten als gevolg van de coronacrisis en de verslechterende economische situatie van de kinderopvangbranche (sinds 2019).

De Rijksoverheid houdt bij indexering van de kinderopvangtoeslag tarieven ook alleen rekening met de gemiddelde cao stijgingen in Nederland. De hogere cao stijging in de branche kinderopvang worden dus niet gecompenseerd. Gevolg zal zijn dat de verschillen tussen het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag en de tarieven in de branche steeds verder uit elkaar gaan lopen. Gevolg: kinderopvang wordt te duur met teruglopende omzet tot gevolg.

Een cao die van 1 juli tot en met 30 juni loopt heeft nog een praktisch nadeel. De tarieven voor de kinderopvang worden per 1 januari aangepast. Gebaseerd op de dan geldende verwachtingen. Als dat in september wordt gedaan is er vaak wel een redelijke indicatie te maken van de loonstijging per 1 januari. Hoe de situatie 6 maanden later is, is dan nog groot vraagteken. Het laatste jaar is dat helemaal duidelijk geworden.

De onderhandelingen worden 1 maart voortgezet. We zijn benieuwd of voor 1 juli een nieuwe cao algemeen bindend is verklaard. We betwijfelen het.

De inzetbrieven CAO Kinderopvang 2021-2022 zijn hier te vinden: