De FNV kondigt acties aan in de kinderopvang. Volgens de FNV zullen vanaf woensdag 23 juni medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang het werk neer leggen. (noot redactie: sinds 1 januari 2018 bestaan er geen peuterspeelzalen meer) Zij voeren daarmee actie tegen de hoge werkdruk. De stakingen vinden in estafettevorm plaats. Er wordt per dag op verschillende locaties gestaakt. Op vrijdag 18 juni, tijdens een landelijke actiedag, maken medewerkers bekend wanneer er bij hun organisatie actie gevoerd gaat worden en in welke vorm.

Op 14 juni 2021 liep het ultimatum af dat de FNV vorige week aan werkgevers BMK en BK stuurde. Zij hebben laten weten niet akkoord te gaan met de eisen die de werknemers stellen voor een nieuwe cao Kinderopvang. De aanpak van de hoge werkdruk is voor de werknemers het belangrijkste struikelblok. Debbie van Leiden, FNV-bestuurder Kinderopvang: ‘De werkdruk is zo hoog dat kinderopvangmedewerkers bij bosjes omvallen. Als dit nog langer zo doorgaat, worden de kinderen hier uiteindelijk zelf de dupe van, omdat dit uiteraard ook effect heeft op de kwaliteit van de opvang’

Kostenstijging – ouders de dupe

De eisen van de FNV bevatten niet alleen een brutoloon stijging van 5 %, maar ook andere kostenverhogende maatregelen, waardoor de peroneelskosten voor werkgevers ruim boven de 5 % zullen stijgen (mogelijk tussen 7 en 10 %). Aangezien de kinderopvangtoeslag in 2022 met slechts 0,51 % stijgt, zullen de kostenstijgingen door de ouders betaald moeten worden. Bij het voldoen aan de eisen van de FNV Kinderopvang zullen ouders te maken hebben met een stijging eigen bijdrages kinderopvang die meer dan 25 % kunnen bedragen.

Werkdruk moet omlaag

FNV beseft dat de staking overlast zal geven voor ouders. Van Leiden: ‘We betreuren het voor ouders dat we tot acties over moeten gaan, maar de situatie is voor veel werknemers onhoudbaar geworden. De vakbond heeft er alles aan gedaan om tot een akkoord te komen. We hebben verschillende voorstellen gedaan voor het verlagen van de werkdruk, zoals het aantal kinderen in een groep verkleinen. Ook het aannemen van extra collega’s, groepshulpen of een extra pedagogisch medewerker kan verlichting geven. De werkgevers zijn met geen van deze voorstellen akkoord gegaan en hebben er zelfs niet eens over willen praten.’

Actiedag

Op vrijdag 18 juni organiseert vakbond FNV Zorg & Welzijn in Nieuwegein een landelijke actiedag. Medewerkers laten dan weten waar en wanneer er bij hun organisatie gestaakt gaat worden. Op de actiedag komen kinderopvangmedewerkers van organisaties uit het hele land. Omdat dit nog geen stakingsdag is en het aantal plaatsen vanwege de coronamaatregelen beperkt is, vertegenwoordigen zij ook hun collega’s die die dag de opvang draaiende houden. Zij zullen tijdens de actiedag aangeven hoeveel van hun directe collega’s gaan staken en in welke vorm. Dit kunnen stiptheidsacties, werkonderbrekingen van een paar uur of hele dagen zijn.

CNV Kinderopvang

De CNV Kinderopvang neemt voor zover bekend niet deel aan deze acties. De eisen van de CNV Kinderopvang lagen meer in lijn met het aanbod van de werkgevers.

Lees ook : Factcheck redenen FNV Kinderopvang : wat klopt er nu van?

[poll id=”42″]

[poll id=”43″]