Sinds 1 juli 2021 bestaan er 2 cao’s in de kinderopvang. De CAO Kinderopvang 2021-2022 van de brancheorganisaties BK en BMK met de vakbond CNV en de CAO MKMB Kinderopvang 2021-2023 van de BVOK met een nieuwe vakbond in de kinderopvangsector, de LBV.

Sinds 21 januari 2022 is de CAO Kinderopvang 2021-2022 Algemeen Verbindend Verklaard voor de gehele sector, zonder terugwerkende kracht. Dus voor alle werkgevers en werknemers is er 1 cao.

De berichtgeving en de gevolgen hiervan zijn tot op heden summier. Vanuit de BVOK is geen enkele openbare berichtgeving geweest. Nu de wolken wat optrekken wat we nu weten over de cao kinderopvang.

Wanneer welke cao :

Is de werkgever lid van de BK / BMK : dan was de cao kinderopvang al geldend vanaf 1 juli 2021, er verandert dan feitelijk niets.

Is de werkgever lid van de BVOK : dan was de cao MKMB van toepassing voor periode 1 juli tot en met 20 januari 2022. Vanaf 21 januari 2022 is dus de CAO Kinderopvang 2021-2022 geldend.

Is de werkgever geen lid van BK, BMK of BVOK : sommige werkgevers zullen vrijwillig al de CAO Kinderopvang 2021-2022 van toepassing hebben verklaard vanaf 1 juli 2021. Degenen die dat niet hebben gedaan, moeten dan vanaf 21 januari 2022 de CAO Kinderopvang 2021-2022 gaan toepassen.

Salarissen :

Er zitten verschillen tussen de salarisschalen van de cao kinderopvang en cao mkmb. Over de periode 1 januari 2022 tot en met 20 januari 2022 zouden leden van de BVOK dus salarisschalen cao MKMB moeten volgen. De salarisschalen cao kinderopvang zijn iets lager.

Wij gaan ervan uit dat de werkgevers in de BVOK de huidige werknemers het salaris tot en met 30 juni zullen doorbetalen, om dan per 1 juli 2022 de salarissen aan te passen naar de schalen conform cao Kinderopvang. Voor medewerkers die vanaf 21 januari 2022 in dienst van BVOK treden geldt dan in ieder geval de salarissen van de cao kinderopvang.

Vakbond :

De cao kinderopvang is alleen afgesloten met de vakbond CNV. Toch is de cao is geldend voor alle werknemers. Het ontbreken van de FNV als partij is van geen belang voor de CAO , zie ook Opinie : Het belang van vakbond FNV Kinderopvang. Daarbij vertegenwoordigen vakbonden maar een beperkt aantal werknemers (circa 20 % van totaal).

De salarisschalen CAO Kinderopvang zijn hier te vinden.

Het besluit is hier te vinden.