Per 1 april 2023 gelden nieuwe salarisschalen in de kinderopvang! Maar dat is nog wel afhankelijk of jouw werkgever lid is van een brancheorganisatie en zo ja, van welke.

Is jouw werkgever lid van de brancheorganisatie BK of BMK dan gelden voor jou vanaf 1 april 2023 nieuwe salarisschalen uit de CAO Kinderopvang 2023-2024. Is jouw werkgever geen lid van een brancheorganisatie (zo’n 55 % van de werkgevers) dan kan het zijn dat jouw werkgever wel al vrijwillig de CAO Kinderopvang 2023-2024 volgt.

Is jouw werkgever lid van de brancheorganisatie BVOK dan gelden sinds 1 januari 2023 al nieuwe salarisschalen (CAO MKMB Kinderopvang). Is jouw werkgever dus geen lid van een brancheorganisatie en volgt deze niet vrijwillig de cao kinderopvang, dan gaan de nieuwe salarisschalen pas gelden wanneer de cao kinderopvang AVV verklaart wordt door het ministerie van SoZaWe. Onbekend is wanneer dit zal zijn.

Veel medewerkers weten niet of hun werkgever lid is van een brancheorganisatie blijkens een poll op Kinderopvang-Wijzer. Of je werkgever lid is kun je dus het beste navragen bij collega’s of je leidinggevende.

Nieuwe salarisschalen en uurlonen

De salarisschalen en uurlonen voor de CAO Kinderopvang 2023-2024 zijn te vinden op onderstaande pagina’s:

Een CAO is alleen geldend voor medewerkers in loondienst, zelfstandigen (freelancers /zzp’ers) vallen niet onder een CAO (of arbeidstijdenwet of diverse sociale voorzieningen). Wat is jouw mening over zelfstandigen in de kinderopvang? Geef jouw mening op een aantal stellingen via Kinderopvang-Wijzer.