Salarisschalen per 1 juli 2021 – CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2021-2022 per 1 juli 2021 zijn nu nog niet bekend.  Deze zullen bekend worden na het afsluiten van een nieuwe cao, de cao voor 2021-2022.  Dus in het beste geval zullen deze in de loop van 2021 bekend zijn. Onderstaand de salaristabellen

Salarisschalen per 1 januari 2021 – CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2020-2021 per 1 januari 2021 zijn nu nog niet (definitief) bekend.  Onderstaand de VOORLOPIGE salaristabellen van de CAO Kinderopvang 2020-2021. Hieraan kunnen nog geen rechten worden ontleend. De indeling van functies is volgens schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang. Als

Salarisschalen per 1 januari 2020 – CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !
 • 8
  Gedeeld

Deel deze informatie !8GedeeldDe salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2020-2021 per 1 januari 2020 zijn nog niet definitief vastgesteld.  Totdat het onderhandelaarsakkoord door alle partijen is goedgekeurd gelden de salaristabellen van 2019.  Onderstaand de VOORLOPIGE salaristabellen die gaan gelden als de nieuwe CAO is vastgesteld. Er kunnen geen rechten worden

Salaris CAO Kinderopvang 2020

Deel deze informatie !

Deel deze informatie ! De CAO Kinderopvang 2020-2021 is nog niet definitief vastgesteld. Tot het moment dat deze definitief is gelden de salarisbedragen zoals deze bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 vastgesteld, met wijzigingsdata op 1 januari 2018, 1 juli 2018 en 1 januari 2019. U treft hier wel alvast de

Salaris CAO Kinderopvang per uur

Deel deze informatie !
 • 44
  Gedeeld

Deel deze informatie !44GedeeldBij de CAO Kinderopvang 2018-2019 zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen volgens het  schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang en vastgesteld op basis van een volledige werkweek van 36 uur. Nu is het aantal medewerkers dat 36 uur werkt in de branche beperkt, de meeste medewerkers werken een

Salarisschalen per 1 januari 2019 – CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !
 • 71
  Gedeeld

Deel deze informatie !71GedeeldDe salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 per 1 januari 2019 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) . De indeling van functies is volgens schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang. Als pedagogisch medewerker ben je volgens

In welke schaal ben jij ingedeeld ?

Deel deze informatie !
 • 15
  Gedeeld

Deel deze informatie !15GedeeldAls je werkzaam bent in de kinderopvang, wordt je op basis van je functie ingedeeld in een (salaris) schaal. Deze is vastgesteld in het schema van matrixfuncties en salarisschalen van de CAO Kinderopvang. Nu zijn wij wel benieuwd hoe de verhoudingen zijn, welk % van de medewerkers