Salarisschalen per 1 januari 2020 – CAO Kinderopvang

De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2020 per 1 januari 2020 zijn nu nog niet bekend. Totdat er een definitieve CAO is afgesloten gelden de salarisbedragen per 1 januari 2019.  Zo gauw deze bedragen bekend zijn plaatsen wij deze natuurlijk hier.

Deel deze informatie !

Salaris CAO Kinderopvang 2020

De CAO Kinderopvang 2020 is nog niet vastgesteld. Tot het moment dat deze definitief is gelden de salarisbedragen zoals deze bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 vastgesteld, met wijzigingsdata op 1 januari 2018, 1 juli 2018 en 1 januari 2019. De

Deel deze informatie !

Salaris CAO Kinderopvang per uur

Bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen volgens het  schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang en vastgesteld op basis van een volledige werkweek van 36 uur. Nu is het aantal medewerkers dat 36 uur werkt in de

Deel deze informatie !
  • 44
    Gedeeld

Salarisschalen per 1 januari 2019 – CAO Kinderopvang

De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 per 1 januari 2019 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) . De indeling van functies is volgens schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO

Deel deze informatie !
  • 70
    Gedeeld