De CAO lonen blijven stijgen !

De CAO lonen blijven stijgen !
Deel deze informatie !
 • 13
  Gedeeld

Deel deze informatie !13GedeeldBlijkens de CBS zijn de cao-lonen in 2019 gestegen met 2,5 procent. Dat is het afgelopen decennium de grootste stijging. Sinds de tweede helft van 2017 loopt de cao-loonstijging vrijwel elk kwartaal op. Zo was in het vierde kwartaal van 2019 was de (gemiddelde) cao-loonstijging 2,7 procent.

CNV Zorg & Welzijn

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De CNV Zorg & Welzijn is namens werknemers één van de CAO-partijen bij het afsluiten van : CAO Kinderopvang CAO Sociaal Werk CAO Jeugdzorg CNV Zorg & Welzijn is dé vakvereniging van en voor mensen die werken, gewerkt hebben of gaan werken in de sector Zorg &

CAO FCB Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De CAO FCB Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020, de volledige tekst is hier te downloaden. De cao is van toepassing op de sector Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening in het brede sociale domein

CAO

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !CAO staat voor Collectieve ArbeidsOvereenkomst. In een CAO worden afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd die door werkgevers(organisaties) overeen zijn gekomen met werknemersorganisaties. De CAO wordt dan afgesproken voor een bepaalde termijn, zoals 1 of 2 jaren (met een maximum van 5 jaar). Indien er geen CAO is afgesproken voor

Salaris CAO Kinderopvang per uur

Deel deze informatie !
 • 44
  Gedeeld

Deel deze informatie !44GedeeldBij de CAO Kinderopvang 2018-2019 zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen volgens het  schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang en vastgesteld op basis van een volledige werkweek van 36 uur. Nu is het aantal medewerkers dat 36 uur werkt in de branche beperkt, de meeste medewerkers werken een

Salarisschalen per 1 januari 2019 – CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !
 • 71
  Gedeeld

Deel deze informatie !71GedeeldDe salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 per 1 januari 2019 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) . De indeling van functies is volgens schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang. Als pedagogisch medewerker ben je volgens

Kwalificatie-eis Pedagogisch beleidsmedewerker / coach

Deel deze informatie !
 • 1
  Delen

Deel deze informatie !1DelenWil jij werken in de kinderopvang en op zoek naar de kwalificatie eis pedagogisch beleidsmedewerker / coach van de cao kinderopvang 2018-2019 ? Deze tref, inclusief de lijst met opleidingen je hier aan. Als pedagogisch medewerker wordt je ingedeeld in salarisschaal 9.

PAWW

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !PAWW PAWW staat voor Private Aanvulling WW en WGA. Het is de door vakbonden en werkgevers geregelde reparatie van de oude werkloosheidsuitkering en loongerelateerde WGA-uitkering. Hierdoor wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Werknemers en werkgevers besluiten in het cao-overleg tot deelname

Pensioen

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !Pensioen In artikel 5.8 van de CAO Kinderopvang is bepaald dat medewerkers aangesloten zijn bij Stichting ‘Pensioenfonds Zorg en Welzijn’ (PFZW) . Werknemers en werkgever betalen allebei een deel van de pensioenlasten. Jaarlijks worden de verschuldigde premies percentages vastgesteld. Via de website van PFZW is het mogelijk inzicht te krijgen