CNV Zorg & Welzijn

De CNV Zorg & Welzijn is namens werknemers één van de partijen bij het afsluiten van de CAO Kinderopvang. CNV Zorg & Welzijn is dé vakvereniging van en voor mensen die werken, gewerkt hebben of gaan werken in de sector

Deel deze informatie !

CAO FCB Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang

De CAO FCB Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020, de volledige tekst is hier te downloaden. De cao is van toepassing op de sector Sociaal Werk, Welzijn en

Deel deze informatie !

CAO

CAO staat voor Collectieve ArbeidsOvereenkomst. In een CAO worden afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd die door werkgevers(organisaties) overeen zijn gekomen met werknemersorganisaties. De CAO wordt dan afgesproken voor een bepaalde termijn, zoals 1 of 2 jaren (met een maximum van 5 jaar).

Deel deze informatie !

Salaris CAO Kinderopvang per uur

Bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen volgens het  schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang en vastgesteld op basis van een volledige werkweek van 36 uur. Nu is het aantal medewerkers dat 36 uur werkt in de

Deel deze informatie !
  • 44
    Gedeeld

Salarisschalen per 1 januari 2019 – CAO Kinderopvang

De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 per 1 januari 2019 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) . De indeling van functies is volgens schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO

Deel deze informatie !
  • 70
    Gedeeld