euro

Circa 85.000 mensen werken onder de CAO Kinderopvang. In de cao zijn afspraken gemaakt over het salaris en zijn de rechten en verplichtingen opgenomen van werknemers en werkgevers.

Als medewerker is het toch wel belangrijk om op te hoogte zijn welke regels en verplichtingen er nu zijn. Om te kijken hoe goed de kennis is van de cao Kinderopvang hebben wij medio juni een test van 10 vragen online geplaatst.

De eerste resultaten na circa 3 weken : de gemiddelde score is een 3,9 , oftewel van de 10 vragen hebben de respondenten gemiddeld net geen 4 vragen goed.

Update 20 juli : de gemiddelde score blijft (na verdubbeling aantal respondenten) steken op : 3,9.

Durft u het aan ? Test nu je kennis via deze quiz. 

Geef een reactie