euro

De Belastingdienst/Kinderopvangtoeslag ligt behoorlijk onder vuur door allerlei misstanden. Het beeld ontstaat bij veel mensen dat hun terugvordering mogelijk onterecht is. Uiteraard bestaat die mogelijkheid, maar heel vaak zijn terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag het gevolg van niet doorgeven van wijzigingen door de ouder(s)/verzorger(s) aan de Belastingdienst.

Iedere wijziging die van belang is voor de kinderopvangtoeslag (en andere toeslagen) moet binnen 4 weken worden doorgegeven via Mijn Toeslagen. In de praktijk zal dat echter maar zelden gebeuren en wordt er maar één keer per jaar een wijziging doorgegeven, namelijk bij het wijzigen van de tarieven op 1 januari.

Als ouder/verzorger bent u dus als eerste verantwoordelijk voor de juistheid van uw beschikking.

Neem uw verantwoordelijkheid om te voorkomen dat u terugvorderingen krijgt.

Hieronder treft u belangrijke punten waarmee u zoal rekening dient te houden. Hierbij zijn we (deels) uitgegaan van de situatie dat u en uw toeslagpartner werkzaam bent. Voor ouders die verplicht een inburgeringstraject, traject naar werk of opleiding volgen gelden deels andere regels.

Toetsingsinkomen

Hebben er bij u (en uw toeslagpartner) sinds het begin van het jaar wijzigingen plaats gevonden in :

  • hoogte van uw inkomen, zoals het salaris 
  • koop en/of verkoop van eigen woning
  • hypotheek
  • auto van de zaak
  • andere bestanddelen onderdeel van uw belastbaar inkomen

Dan dient u een wijziging door te voeren in het jaarinkomen welke de basis is voor de toeslagen (=toetsingsinkomen)

Controleer uw jaarinkomen, vaak is deze gebaseerd op oudere gegevens !

Arbeidsuren

De arbeidsuren zijn een belangrijk onderdeel voor berekening van het recht op kinderopvangtoeslag. Het gaat daarbij om de arbeidsuren van de minst-werkende partner.

Hebben er bij u (en uw toeslagpartner) sinds het begin van het jaar wijzigingen plaats gevonden in :

  • arbeidscontract / ander dienstverband
  • aantal arbeidsuren per week (let op : aantoonbare / uitbetaalde arbeidsuren)

Bereken de verwachte arbeidsuren over het hele jaar.

Controleer deze uitkomst met de verwachte kinderopvanguren over het hele jaar. Heeft u te “weinig” arbeidsuren, dan krijgt u een terugvordering.

Heeft u wisselende arbeidsuren, bijvoorbeeld als oproepkracht, uitzendkracht e.d. is het van belang dat u deze berekeningen meerdere keren per jaar uitvoert.

Kinderopvanguren

Zijn er wijzigingen in het aantal kinderopvanguren dan dient u deze altijd ook te wijzigen op Mijn Toeslagen.

Het gaat erom dat u de uren over het hele kalenderjaar correct zijn doorgegeven. Maakt u kind voor 1.200 uur per jaar gebruik van de kinderopvang ? Dan zou u dus 12 maanden van 100 uur opgeven, of 6 maanden van 130 uur en 6 maanden van 110 uur of iedere andere combinatie die in totaal 1.200 uur is.

Toeslagpartner

Het inkomen en de arbeidsuren van een toeslagpartner zijn ook van belang voor de kinderopvangtoeslag. Wijzigingen in de burgerlijke staat of het aantal geregistreerde inwoners op uw huisadres bij de Gemeentelijke Basisadministratie kan tot gevolg hebben dat u een toeslagpartner heeft gekregen (of verdwijnt).

Ook niet vergeten

Kinderopvangtoeslag is een vergoeding voor de kosten in de kinderopvang die u maakt. Heeft u geen kosten ? Dan ook geen recht op kinderopvangtoeslag.

De rekening van de kinderopvangorganisatie niet betaald ? Dan heeft u ook geen recht op kinderopvangtoeslag.

Heeft u de kinderopvangtoeslag aangevraagd, dan dient u (of uw toeslagpartner) dus de kosten van de kinderopvang te betalen. Betaald iemand anders deze kosten voor u aan de kinderopvang ? Dan heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag.

Betaald uw ex-partner de kosten aan de kinderopvang? Zorg dan dat u dit schriftelijk overeen bent gekomen, bijvoorbeeld als (deel)betaling van de onderhoudskosten/kinderalimentatie.

Kennis van de kinderopvangtoeslag

Benieuwd hoe uw kennis is van de kinderopvangtoeslag? Doe dan de kinderopvangtoeslag test en geef antwoord op 10 vragen.

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag treft u aan op deze website.

Geef een reactie