Op het loonstrookje (of salarisslip, salarisspecificatie) tref je vaak allerlei afkortingen en benamingen aan, voor velen toch een soort abracadabra. In dit artikel geven we een uitleg over de verschillende onderdelen.

Eerst het volgende : hoe het loonstrookje eruit ziet verschilt per werkgever, het gebruik van de benamingen kan dus verschillen.

De beloningen:

 • Salaris  / Bruto loon : – vaak je contractloon
 • Loon uren gewerkt  : bij oproep of extra uren werken
 • Vakantiegeld : in basis 8 % van je bruto loon
 • Uren TVT   / Overuren / Extra uren : uren die je meer hebt gewerkt dan op contract
 • Vakantie-uren / Verlofbudget uren  : verlof uren die uitbetaald worden

Denk je dat je overuren zwaarder belast worden ? Lees dan dit artikel.

Inhoudingen op de beloning

 • Pensioenpremie PFZW  / premie ouderdomspensioen (OP)
 • AP-premie PFZW / premie arbeidsongeschiktheidspensioen (AP)
 • PAWW / Private aanvulling WW  : deze premie betaal jij als werknemer volledig
 • Loonheffing / LH : de ingehouden loonheffing die ook op je jaaropgaaf staat. Deze wordt verrekend met de jaarlijkse berekening inkomstenbelasting.
 • Loonheffing bijzonder tarief : dit is de loonheffing over “bijzondere”of eenmalige beloningen, zoals vakantiegeld, bonussen e.d.

Bijtelling bij de beloningen:

 • Wgbijdr Zvw basisverz : in de cao kinderopvang is bepaald dat iedere werknemer die is ingedeeld in de schaal 1 tot en met 6 een bijdrage van € 8 per maand ontvangt als bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Aanvullende Wgbijdr Zvw basisverz : in de cao kinderopvang is bepaald dat iedere medewerker een bijdrage van € 8 per maand ontvangt, wanneer deze bij de werkgever aantoont aanvullend verzekerd te zijn voor de ziektekosten.
 • Toelage levensloop : dit is een bijdrage die iedere werknemer ontvangt volgens cao Kinderopvang
 • Bijtelling auto : heb je de beschikking over een “auto van de zaak” dan heb je ook een bijtelling over de cataloguswaarde

Overige vergoedingen / inhoudingen

Er zijn vele vergoedingen en inhoudingen mogelijk, denk hierbij aan o.a.:

 • Reiskostenvergoeding
 • Onkostenvergoeding
 • Telefoonvergoeding
 • Studiekosten
 • Inhouding bekeuring

In de meeste gevallen zijn deze onbelast (dus bruto=netto) , maar dat is niet altijd het geval.

Fiscaal loon of Loon LH

Fiscaal loon is het loon dat ook uiteindelijk op je jaaropgaaf staat en waarover de totale loonheffing is berekend. Het fiscale loon bestaat o.a. uit het brutoloon verminderd met premie pensioen en verhoogd met fiscale bijtelling auto.

Voor het toetsingsinkomen voor de kinderopvangtoeslag is het fiscaal loon beter geschikt dan het brutoloon.

Loonheffingskorting

Op de loonstrook zal opgenomen zijn “Loonheffingskorting Ja of Nee”. Heb je meerdere werkgevers tegelijkertijd ? Dan mag dit maar bij 1 werkgever dit op “ja” staan, bij de overige medewerkers moet dit op “nee” staan.

Geef een reactie