Werkenbijkinderopvang

De termijn van de CAO Kinderopvang loopt bijna af, nog :

[wpcdt-countdown id=”551699″]

en de CAO Kinderopvang 2018-2019 is niet meer geldend. Wat gebeurt er dan als er nog geen nieuwe CAO Kinderopvang 2020 (-2021 ?) is afgesloten?

Veel arbeidsvoorwaarden uit de CAO blijven van kracht bij de werkgevers die lid zijn van de brancheorganisaties die betrokken zijn bij de CAO onderhandelingen. Dit zijn de “gebonden” werkgevers. Denk hierbij aan salarisschalen, onkostenvergoedingen, vakantiedagen. Dit noemen ze “nawerking”.

Het kan ook gebeuren dat voor bepaalde onderdelen werkgevers terugvallen op de wettelijke regels. Over het algemeen is men van mening dat cao-bepalingen die afwijken van driekwart dwingend recht géén nawerking hebben. Dan valt men terug op de wettelijke regeling. Driekwart dwingend recht is wanneer afwijking van de wettelijke regel alleen bij cao mogelijk is.

Praktijk

In de praktijk zullen de meeste werkgevers het overgrote deel van de arbeidsvoorwaarden uit de afgelopen CAO blijven respecteren. Als een nieuwe CAO met terugwerkende kracht wordt ingevoerd moet men toch ook deze regels weer accepteren.

Wanneer is een CAO definitief ?

De definitieve CAO wordt bereikt nadat de volgende stappen zijn uitgevoerd :

  • onderhandelingen CAO Kinderopvang 2020
  • bereiken onderhandelaarsakkoord CAO Kinderopvang 2020
  • voorleggen onderhandelaarsakkoord CAO kinderopvang 2020 aan leden van werkgever- en werknemersorganisaties
  • na goedkeuring door deze leden wordt CAO bindend  (anders terug naar onderhandelingstafel)

Update : voor 1 januari 2020 zal zeker geen onderhandelaarsakkoord zijn bereikt. De partijen gaan in januari 2020 verder met onderhandelen.

Volgt u ons al op Facebook ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]