corona

Heeft u al de wijzigingen doorgegeven ?

Normaal hoort u ook regelmatig uw beschikkingen kinderopvangtoeslag te controleren. Maar juist nu tijdens de coronacrisis is het nog belangrijker om dit te controleren, zodat u niet teveel betaald !

Hieronder enkele tips om te zorgen dat uw beschikking zo correct mogelijk is. Controleer, en wijzig, uw gegevens zo spoedig mogelijk.

Uw inkomen

Controleer uw toetsingsinkomen (en van uw toeslagpartner)

Uw belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting is uw toetsingsinkomen. Iedere wijziging die dus het belastbaar inkomen wijzigt is dus van belang voor de kinderopvangtoeslag. Heeft u dus uw eigen woning gekocht of verkocht, uw hypotheek gemuteerd of is de auto van zaak aangepast ? Uw toetsingsinkomen is dan gewijzigd ! Geef deze wijziging door !

Doet u geen aangifte inkomstenbelasting ? Taxeer wat dan het verwachte loon over heel 2020 zal zijn. Neem hier ook eventuele bonussen e.d. mee. Neem als basis het fiscaal loon van uw salarisstrook.

Heeft u wisselende inkomsten (oproepkracht , uitzendwerk ed), dan is de taxatie van uw jaarinkomen zeer belangrijk. Advies om dit meerdere keren per jaar te controleren en eventueel aan te passen.

Uw arbeidsuren

Heeft u genoeg arbeidsuren voor de uren kinderopvang die u afneemt ? Heeft u wisselende uren gewerkt (en uitbetaald gekregen) of bent u gewijzigd van werkgever stel u zelf deze vraag een aantal keer per jaar. Dit voorkomt onverwachte (en ongewenste) beschikkingen waarbij u kinderopvangtoeslag moet terug betalen.

Controleer de totaal gewerkte EN verloonde uren van 2019. U heeft als (minstwerkende partner) recht op maximaal 140 % kinderopvanguren ten opzichte van de arbeidsuren als uw kind gebruik maakt van een kinderdagverblijf (0-4 jaar) of 70 % kinderopvanguren ten opzichte van uw arbeidsuren als uw kind gebruik maakt van de buitenschoolse opvang (4-13 jaar).

U treft een gemakkelijk overzicht aan van de benodigde arbeidsuren op :

 De kinderopvanguren

Heeft u in 2020 een wijziging doorgevoerd in het aantal afgenomen kinderopvanguren ? Of heeft u extra dagen opvang afgenomen in 2020? Bereken het verwachte jaartotaal aan kinderopvanguren en controleer dit met uw opgegeven uren bij de Belastingdienst.

Betaling kosten kinderopvangorgansiatie

Heeft u de alle rekeningen van de kinderopvangorganisatie betaald ?  Als dat niet het geval is, heeft u dus ook geen recht op kinderopvangtoeslag ! Kinderopvangtoeslag is namelijk een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang. U moet dus kosten betaald hebben om deze vergoeding te mogen ontvangen.

U moet ook de facturen maart en april betaald te hebben om recht te hebben op de compensatieregeling ivm de coronacrisis.

Heeft u bijvoorbeeld 1 of 2 maanden niet de kosten van de kinderopvang betaald, u hele jaarbeschikking kinderopvangtoeslag kan hierdoor op nul gezet worden !

Hoe muteer ik deze voor de kinderopvangtoeslag?

Heeft u een wijziging in het inkomen ? Geef het totale jaarinkomen door met mutatiedatum 1 januari 2020. Let op : deze wijziging van inkomen is ook geldig voor bijv zorg- en huurtoeslag.

Heeft u een wijziging in de kinderopvanguren ? De wijzigingsmodule van Belastingdienst/Toeslagen is beperkt, dus advies deze per maand te verwerken.

Voorbeeld : u heeft per 1 januari 2020 doorgegeven dat er 100 kinderopvanguren per maand worden afgenomen (dus taxatie jaartotaal = 1.200 kinderopvanguren). U verwacht nu dat u 1236 kinderopvanguren zal afnemen voor 2020. U kunt dit op 2 manieren doorgeven

  • U muteert per 1 december 2020 en geeft voor de maand december 136 kinderopvanguren door, zodat het jaartotaal 1236 uur is (= 11 * 100 + 1 * 136).
  • U muteert met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 naar 103 uur per maand zodat het jaartotaal weer 1236 uur is (=12 * 103).

De eerste methode alleen uitvoeren wanneer het aantal uren niet te hoog is. U heeft anders een grote kans dat u aanvraag onnodig in de controle komt waardoor toekenning van de beschikking langer op zich kan laten wachten.

Kennis Kinderopvangtoeslag

Test uw kennis van de kinderopvangtoeslag ! Doe mee aan deze test (10 vragen)

Kinderopvangtoeslag 2020

U treft hier de tabel kinderopvangtoeslag 2020 aan.

Volgt u ons al op Facebook ?