cao kinderopvang

Heb jij wel of niet een bonus in januari op je loonstrook als je werkt in de kinderopvang. Er is een cao-loze periode, tenminste als je werkgever geen lid is van de BVOK. Dat betekend dat de salaristredes van 1 september 2022 de meest recente salaristredes zijn.

Toch zullen veel medewerkers in de kinderopvang in de maand januari 2023 een hoger netto loon hebben dan in 2022.

Minder belastingen

Allereerst heeft de Rijksoverheid aanpassingen gedaan waardoor er minder belasting wordt ingehouden. Dat heeft tot gevolg dat de nettolonen vaak al paar procent hoger is dan in 2022 (zie ook Stijging nettoloon in de kinderopvang circa 3,5 – 4,5 % in 2023 )

Voorschot / bonussen

Werkgeversorganisatie BK en BMK hebben hun leden opgeroepen om in januari al iets extras te doen voor de medewerkers omdat de brutolonen nog niet zijn aangepast. Voorgesteld is om een soort bonus van € 300 bruto naar rato dienstverband te betalen. Hier zou dan bij vaststelling cao rekening mee gehouden worden.

Of de werkgever iets doet hangt dus af van de werkgever, er is geen recht of verplichting vanuit de cao. Werkgevers kunnen dus hun eigen voorwaarden hieraan gekoppeld hebben. Ook kunnen er werkgevers zijn die verrekenbaar voorschot uitbetalen, vooruitlopend op aanpassing van de lonen bij een akkoord.

Heb jij wel of niet een bonus of voorschot ontvangen? Deel je antwoord via deze pagina.

Lees ook : Stijgt nettoloon mee met het brutoloon ?