arbeidsmarkt

Hoe komt nu eigenlijk een CAO (Collectieve ArbeidsOvereenkomst) tot stand?

Deze beginnen natuurlijk met cao-onderhandelingen tussen werkgevers (of werkgeversorganisaties) en werknemers (de vakbonden). Aan het begin van de onderhandelingen worden inzetbrieven overhandigd, de brieven bevatten de belangrijke hoofdpunten waar de partijen over willen praten.

Als de partijen bij de onderhandelingen tot een akkoord komen, wordt dit onderhandelingsakkoord voorgelegd aan de leden van de verschillende onderhandelingspartijen. Dus de leden van brancheorganisaties en de leden van de vakbonden.

Zijn de leden van alle organisaties akkoord, dan is er een CAO. Zo niet, dan moet men terug naar de onderhanderlingstafel en begint men van voren weer aan.

Voor wie de CAO

Als er een Bedrijfstak- CAO is, dan geldt dat voor de werknemers van werkgevers die aangesloten zijn bij de brancheorganisaties van werkgevers. Of de werknemers lid zijn van een vakbond of dat de vakbond misschien niet heeft meegetekend, maakt niet uit. Zo was de CAO Kinderopvang 2021-2022 niet afgesloten met FNV Kinderopvang. Er zijn dus ook Ondernemings-CAO’s, deze is tussen 1 werkgever en haar werknemers.

Algemeen Verbindend Verklaring

Bij een bedrijfstak_CAO moet de Algemeen Verbindend Verklaart (AVV) worden. Hiertoe dienen de CAO-partijen een verzoek in bij het ministerie van Sociale Zaken.

Voordat een CAO Algemeen Bindend Verklaard wordt vindt er een tervisielegging avv plaats. Hiervoor moeten de noodzakelijke stukken voor het Algemeen Verbindend Verklaring -verzoek compleet zijn en aan de procedurele vereisten zijn voldaan. De duur van een tervisielegging is 3 weken.

Als deze de AVV publiceert in de Staatscourant is de CAO pas op dat moment (dus niet met terugwerkende kracht) geldig voor alle werkgevers van die bedrijfstak, dus ook voor werkgevers die geen lid zijn een werkgeversorganisatie.

Hoe lang duurt het?

Dit hele proces kan een behoorlijke tijd in beslag nemen. Als alle partijen het met elkaar eens zijn, kan het allemaal redelijk snel geregeld zijn. Lastiger wordt het als er meerdere partijen in de branche zijn die het niet met elkaar eens zijn.

Hoe bij de kinderopvangbranche?

Bij de kinderopvangbranche zijn er al 3 werkgeversorganisaties , de BK, BMK en BVOK. De BVOK heeft in 2023 net als in 2021 een eigen CAO afgesloten met de (vrij onbekende) vakbond LBV. Deze CAO is geldig voor werkgevers die lid zijn van de BVOK, zolang er geen AVV is.

Mochten BK en BMK met CNV Kinderopvang en/of FNV Kinderopvang een CAO sluiten zullen deze partijen vragen om een Algemeen Verbindend Verklaring. BVOK kan echter bezwaren indienen bij de Minister. Dit kan de procedure zeker vertragen.

De uitkomst kan ook zijn dat er twee CAO in één bedrijfstak zijn. Dit was in het verleden ook al het geval in de kinderopvang.

Lees ook : Nog geen CAO kinderopvang 2023, wat zijn nu de regels in 2023?