Het einde van het jaar nadert, wilt u niet geconfronteerd worden met grote verschillen in uw definitieve beschikking kinderopvangtoeslag controleer dan uw voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag 2020.

Hieronder enkele tips om te zorgen dat uw beschikking zo correct mogelijk is.

Controleer, en wijzig, uw gegevens zo spoedig mogelijk. Heeft u deze tijdig ingediend, dan werken de wijzigingen ook door in de beschikking kinderopvangtoeslag 2021. Anders moet u deze ook weer wijzigen !

Uw inkomen

Controleer uw toetsingsinkomen (en van uw toeslagpartner)

Uw belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting is uw toetsingsinkomen. Iedere wijziging die dus het belastbaar inkomen wijzigt is dus van belang voor de kinderopvangtoeslag. Heeft u dus uw eigen woning gekocht of verkocht, uw hypotheek gemuteerd of is de auto van zaak aangepast ? Uw toetsingsinkomen is dan gewijzigd ! Geef deze wijziging door !

Doet u geen aangifte inkomstenbelasting ? Taxeer wat dan het verwachte loon over heel 2020 zal zijn. Neem hier ook eventuele bonussen e.d. mee. Neem als basis het fiscaal loon van uw salarisstrook.

Heeft u wisselende inkomsten (oproepkracht , uitzendwerk ed), dan is de taxatie van uw jaarinkomen zeer belangrijk. Advies om dit meerdere keren per jaar te controleren en eventueel aan te passen.

Uw arbeidsuren

Heeft u genoeg arbeidsuren voor de uren kinderopvang die u afneemt ? Heeft u wisselende uren gewerkt (en uitbetaald gekregen) of bent u gewijzigd van werkgever stel u zelf deze vraag een aantal keer per jaar. Dit voorkomt onverwachte (en ongewenste) beschikkingen waarbij u kinderopvangtoeslag moet terug betalen.

Controleer de totaal gewerkte EN verloonde uren van 2020. U heeft als (minstwerkende partner) recht op maximaal 140 % kinderopvanguren ten opzichte van de arbeidsuren als uw kind gebruik maakt van een kinderdagverblijf (0-4 jaar) of 70 % kinderopvanguren ten opzichte van uw arbeidsuren als uw kind gebruik maakt van de buitenschoolse opvang (4-13 jaar).

U treft een gemakkelijk overzicht aan van de benodigde arbeidsuren op :

Heeft u nog een tegoed aan niet uitbetaalde overuren staan ? Vraag uw werkgever deze dan nog in 2019 uit te betalen. Deze uren tellen dan nog voor berekening kinderopvang uren 2020 mee. (lees dit artikel over uitbetaling overuren).

Let op : als gevog van de coronacrisis in 2020 wordt de koppeling arbeidsuren met kinderopvanguren niet uitgevoerd (maar wetgeving is nog niet doorgezet.).

 De kinderopvanguren

Heeft u in 2020 een wijziging doorgevoerd in het aantal afgenomen kinderopvanguren ? Of heeft u extra dagen opvang afgenomen in 2020?  Bereken het verwachte jaartotaal aan kinderopvanguren en controleer dit met uw opgegeven uren bij de Belastingdienst.

Betaling kosten kinderopvangorgansiatie

Heeft u de alle rekeningen van de kinderopvangorganisatie betaald ?  Als dat niet het geval is, heeft u dus ook geen recht op kinderopvangtoeslag ! Kinderopvangtoeslag is namelijk een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang. U moet dus kosten betaald hebben om deze vergoeding te mogen ontvangen.

Heeft u bijvoorbeeld 1 of 2 maanden niet de kosten van de kinderopvang betaald, u hele jaarbeschikking kinderopvangtoeslag kan hierdoor op nul gezet worden !

Hoe muteer ik deze voor de kinderopvangtoeslag?

Heeft u een wijziging in het inkomen ? Geef het totale jaarinkomen door met mutatiedatum 1 januari 2019. Let op : deze wijziging van inkomen is ook geldig voor bijv zorg- en huurtoeslag.

Heeft u een wijziging in de kinderopvanguren ? De wijzigingsmodule van Belastingdienst/Toeslagen is beperkt, dus advies deze per maand te verwerken.

Voorbeeld : u heeft per 1 januari 2020 doorgegeven dat er 100 kinderopvanguren per maand worden afgenomen (dus taxatie jaartotaal = 1200 kinderopvanguren). Bij controle van uw facturen blijkt dat u nu 1236 kinderopvanguren zal afnemen voor 2019. U kunt dit op 2 manieren doorgeven

  • U muteert per 1 december 2020 en geeft voor de maand december 136 kinderopvanguren door, zodat het jaartotaal 1236 uur is (= 11 * 100 + 1 * 136).
  • U muteert met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 naar 103 uur per maand zodat het jaartotaal weer 1236 uur is (=12 * 103).

De eerste methode alleen uitvoeren wanneer het aantal uren niet te hoog is. U heeft anders een grote kans dat u aanvraag onnodig in de controle komt waardoor toekenning van de beschikking langer op zich kan laten wachten.

Kinderopvangtoeslag 2021

U treft hier de tabel kinderopvangtoeslag 2021 aan.

Geef een reactie