Het nieuwe jaar 2022 komt eraan, dus (meestal) ook een aanpassing van de bruto salarissen, de premies pensioen en sociale lasten/loonheffing. Een overzicht

cao kinderopvang 2021-2022

Per 1 januari 2022 zijn er de volgende wijzigingen bij de salarissen cao kinderopvang 2021-2022:

De stijging pensioenpremie van 1,67 % is nagenoeg gelijk aan de bruto loonstijging van 0,75 %. Dit zal geen of zeer beperkt gevolg hebben voor het netto salaris.

De nieuwe bruto salarissen per trede zijn hier te vinden. De volgende aanpassing van de salarissen zal dan per 1 juli 2022 zijn.

cao MKMB kinderopvang 2021-2023

Per 1 januari 2022 zijn er de volgende wijzigingen bij de salarissen cao MKMB kinderopvang 2021-202:

  • Brutoloon stijging met 0,75 %
  • Stijging eindejaarsuitkering van 2% naar 3%
  • Stijging pensioenpremie aandeel werknemers van 11,23 % naar 12,9%
  • Aanpassing sociale lasten/loonheffing

De stijging pensioenpremie van 1,67 % is nagenoeg gelijk aan de bruto loonstijging van 0,75 %. Dit zal geen of zeer beperkt gevolg hebben voor het netto salaris.

De nieuwe bruto salarissen per trede zijn hier te vinden. De volgende aanpassing van de salarissen zal dan per 1 juli 2022 zijn.