Ondernemings-cao

De ondernemings-cao is een collectieve afspraak die binnen een bedrijf geldt. Een ondernemings-cao wordt afgesloten tussen één werkgever en 1 of meer werknemersorganisaties.

Voorbeeld :

CAO Shell

Er bestaat ook een bedrijfstak-cao.