Bedrijfstak-CAO

De bedrijfstak-CAO is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen 1 of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties. De cao geldt alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao hebben afgesloten.

De bedrijfstak-CAO is pas voor de gehele bedrijfstak geldig wanneer er een Algemeen Verbindend Verklaring heeft plaats gevonden. Totdat deze AVV gepubliceerd is zal de CAO alleen gelden voor werknemers die werkzaam zijn bij de werkgevers/werkgeversorganisaties die de CAO hebben afgesloten.

Voorbeelden van bedrijfstak-CAO’s :

Er bestaat ook een Ondernemings-cao