Categorie: CAO Kinderopvang

Artikelen voor en over de CAO Kinderopvang en alles wat daar bij hoort, zoals salarissen, regelgeving, uitleg, voorbeelden en nieuws.

Hoe komt een CAO tot stand?

Hoe komt nu eigenlijk een CAO (Collectieve ArbeidsOvereenkomst) tot stand? Deze beginnen natuurlijk met cao-onderhandelingen tussen werkgevers (of werkgeversorganisaties) en werknemers (de vakbonden). Aan het begin van de onderhandelingen worden…