CAO Jeugdzorg

De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) Jeugdzorg wordt afgesloten door de brancheorganisatie namens de werkgevers en de vakbonden die namens de werknemers actief zijn in de Jeugdzorg. De huidige CAO Jeugdzorg loopt momenteel van 1 januari 2017 tot en met 1 april 2019 en is afgesloten door: Werkgevers : Jeugdzorg Nederland en Werknemers: FNV Zorg & WelzijnCNV Zorg &…