De term “VSO” of “voorschoolse opvang” wordt meestal gebruikt bij de opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar (of het moment dat kind is ingeschreven bij het DUO voor het middelbaar onderwijs).

Bij VSO wordt het kind in de ochtend opgevangen op de buitenschoolse opvang (BSO) voordat de school begint. De tijden waar binnen dit gebeurt hangt af van de openingstijden van het BSO en de basisschool..