Functieboek CAO Sociaal Werk 2017-2019

Het functieboek CAO Sociaal Werk 2017-2019 is te vinden als bijlage 2 bij de cao en maakt als zodanig deel uit van de cao. In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening voorkomende functies.

Bij de functie hoort een indeling in de functiematrix voor de indeling in de salarisschalen.

Het functieboek treft u hier aan  :