Bedenkingen

Gedurende de 3 weken dat het avv-verzoek met de bijbehorende stukken ter visie ligt, kunnen er bedenkingen door derden worden ingebracht. Indien nodig worden de beargumenteerde bedenkingen voor een reactie voorgelegd aan avv-verzoekende partijen. Pas nadat het commentaar van partijen op de ingebrachte bedenkingen is ontvangen kan de behandeling van de bedenkingen tegen het avv-verzoek worden voortgezet.

Om een bedenking tegen een tervisielegging avv in te dienen dient u gebruik te maken van dit formulier. Het is niet mogelijk dit per post te doen.