CAO Jeugdzorg

De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) Jeugdzorg wordt afgesloten door de brancheorganisatie namens de werkgevers en de vakbonden die namens de werknemers actief zijn in de Jeugdzorg.

De huidige CAO Jeugdzorg loopt momenteel van 1 januari 2017 tot en met 1 april 2019 en is afgesloten door:

Werkgevers :

  • Jeugdzorg Nederland

en

Werknemers:

Het secretariaat van de Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ)wordt gevoerd door FCB.

In een CAO worden afspraken gemaakt over het salaris (of loon), vakantie- en verlofuren, pensioen en vele andere zaken.

ca.
0
Aantal medewerkers
0
Salarisschalen

De volledige teksten van de CAO Jeugdzorg  (in pdf):