De term “NSO” of “naschoolse opvang” wordt meestal gebruikt bij de opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar (of het moment dat kind is ingeschreven bij het DUO voor het middelbaar onderwijs).

Bij NSO wordt het kind in de middag opgevangen op de buitenschoolse opvang (BSO) nadat de school is geëindigd. De tijden waar binnen dit gebeurt hangt af van de openingstijden van het BSO en de basisschool..

De termen NSO / (naschoolse opvang) en BSO (buitenschoolse opvang) worden wel door elkaar gebruikt. De BSO omvat ook de VSO