Tervisielegging avv

Voordat een CAO Algemeen Bindend Verklaard wordt vindt er een tervisielegging avv plaats. Hiervoor moeten de noodzakelijke stukken voor het Algemeen Verbindend Verklaring -verzoek compleet zijn en aan de procedurele vereisten zijn voldaan.

Daarna wordt het verzoek met de voor avv voorgedragen cao-bepalingen in behandeling genomen en ter visie gelegd, zodat derden kennis kunnen nemen van het verzoek en de mogelijkheid hebben om bedenkingen tegen het avv-verzoek of een verzoek om dispensatie van het avv-besluit in te dienen.

De duur van een tervisielegging is 3 weken.

Voor avv-besluiten en officiële publicaties van tervisieleggingen van verzoeken tot algemeenverbindendverklaring geldt dat deze in de Staatscourant plaatsvinden. Deze zijn te downloaden van de website Officiële bekendmakingen van de Staatscourant.

Een actueel overzicht van Bekendmakingen Tervisielegging avv-verzoek treft u hier aan.