Salaris per uur 1-1-2023

Het salaris per uur 1-1-2023  is gebaseerd op de salarisschalen en het maandloon van de CAO Kinderopvang 2023-2024. Met je werkgever wordt in principe altijd een maandloon afgesproken en niet een uurloon.

Bij de CAO Kinderopvang zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen volgens het schema van matrixfuncties en salarisschalen  en vastgesteld op basis van een volledige werkweek van 36 uur.

Uurloon #

Nu is het aantal medewerkers dat 36 uur werkt in de branche beperkt, de meeste medewerkers werken niet voltijds of werken een wisselend aantal uur per week. 

Bij een dienstverband worden normaal de uurlonen als volgt berekend : (maandsalaris X 3) / (uur per week X 13) : Voorbeeld : Maandsalaris is € 1.200 voor 20 uur per week -> (€ 1.200 x 3) / (20 x 13) = € 13,85

Zie ook:

Bereken een indicatie van het nettoloon in de kinderopvang.  #

Salaris per uur 1-1-2023 #

Trede nummerMaandloon 1-1-2023Uurloon 1-1-2023
1 €                    1.934,40 €                   12,40
2 €                    1.934,40 €                   12,40
3 €                    1.934,40 €                   12,40
4 €                    1.934,40 €                   12,40
5 €                         1.967 €                   12,61
6 €                         2.019 €                   12,94
7 €                         2.071 €                   13,28
8 €                         2.130 €                   13,65
9 €                         2.188 €                   14,03
10 €                         2.242 €                   14,37
11 €                         2.303 €                   14,76
12 €                         2.366 €                   15,17
13 €                         2.427 €                   15,56
14 €                         2.490 €                   15,96
15 €                         2.559 €                   16,40
16 €                         2.625 €                   16,83
17 €                         2.692 €                   17,26
18 €                         2.761 €                   17,70
19 €                         2.831 €                   18,15
20 €                         2.906 €                   18,63
21 €                         2.979 €                   19,10
22 €                         3.053 €                   19,57
23 €                         3.138 €                   20,12
24 €                         3.215 €                   20,61
25 €                         3.293 €                   21,11
26 €                         3.377 €                   21,65
27 €                         3.466 €                   22,22
28 €                         3.551 €                   22,76
29 €                         3.643 €                   23,35
30 €                         3.733 €                   23,93
31 €                         3.826 €                   24,53
32 €                         3.923 €                   25,15
33 €                         4.019 €                   25,76
34 €                         4.113 €                   26,37
35 €                         4.218 €                   27,04
36 €                         4.318 €                   27,68
37 €                         4.427 €                   28,38
38 €                         4.534 €                   29,06
39 €                         4.647 €                   29,79
40 €                         4.759 €                   30,51
41 €                         4.872 €                   31,23
42 €                         4.988 €                   31,97
43 €                         5.104 €                   32,72
44 €                         5.228 €                   33,51
45 €                         5.353 €                   34,31
46 €                         5.478 €                   35,12
47 €                         5.609 €                   35,96
48 €                         5.743 €                   36,81
49 €                         5.882 €                   37,71
50 €                         6.014 €                   38,55
51 €                         6.157 €                   39,47
52 €                         6.298 €                   40,37
53 €                         6.443 €                   41,30
54 €                         6.589 €                   42,24
55 €                         6.746 €                   43,24
56 €                         6.903 €                   44,25
57 €                         7.059 €                   45,25
58 €                         7.221 €                   46,29
59 €                         7.384 €                   47,33
60 €                         7.554 €                   48,42
61 €                         7.723 €                   49,51
62 €                         7.896 €                   50,62
63 €                         8.072 €                   51,74
64 €                         8.253 €                   52,90