Salaris per 1-07-2020 – CAO Sociaal Werk

De salarisschalen behorend bij de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2020 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week).

Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 juli 2020 – schaal 1 tot en met 5

12345
Start €   1.675 €   1.715 €   1.757 €   1.885 €   1.933
0 €   1.713 €   1.754 €   1.797 €   1.926 €   1.974
1 €   1.754 €   1.797 €   1.841 €   1.974 €   2.023
2 €   1.797 €   1.841 €   1.884 €   2.023 €   2.071
3 €   1.841 €   1.884 €   1.926 €   2.071 €   2.122
4 €   1.884 €   1.926 €   1.974 €   2.122 €   2.193
5 €   1.926 €   1.974 €   2.023 €   2.193 €   2.254
6 €   1.974 €   2.023 €   2.071 €   2.254 €   2.327
7 €   2.023 €   2.071 €   2.122 €   2.327 €   2.392
8 €   2.071 €   2.122 €   2.193 €   2.392 €   2.464
9 €   2.122 €   2.193 €   2.254 €   2.464 €   2.527
10 €   2.254 €   2.327 €   2.527 €   2.592
11 €   2.392 €   2.592 €   2.643
12 €   2.701
13 €   2.754
u1 €   2.193 €   2.327 €   2.464 €   2.643 €   2.858
u2 €   2.254 €   2.392 €   2.527 €   2.701 €   2.926
a €   2.193 €   2.327 €   2.464 €   2.643 €   2.858
b €   2.254 €   2.392 €   2.527 €   2.701 €   2.926
c €   2.327 €   2.464 €   2.592 €   2.754 €   2.999
d €   2.392 €   2.527 €   2.643 €   2.858 €   3.076
e €   2.464 €   2.592 €   2.701 €   2.926 €   3.140

Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 juli 2020 – schaal 6 tot en met 10

678910
Start €   2.149 €   2.346 €   2.544 €   2.705 €   2.947
0 €   2.193 €   2.392 €   2.592 €   2.754 €   2.999
1 €   2.254 €   2.464 €   2.643 €   2.858 €   3.076
2 €   2.327 €   2.527 €   2.701 €   2.926 €   3.140
3 €   2.392 €   2.592 €   2.754 €   2.999 €   3.210
4 €   2.464 €   2.643 €   2.858 €   3.076 €   3.277
5 €   2.527 €   2.701 €   2.926 €   3.140 €   3.389
6 €   2.592 €   2.754 €   2.999 €   3.210 €   3.506
7 €   2.643 €   2.858 €   3.076 €   3.277 €   3.624
8 €   2.701 €   2.926 €   3.140 €   3.389 €   3.742
9 €   2.754 €   2.999 €   3.210 €   3.506 €   3.863
10 €   2.858 €   3.076 €   3.277 €   3.624 €   3.988
11 €   2.926 €   3.140 €   3.389 €   3.742 €   4.127
12 €   2.999 €   3.210 €   3.506 €   3.863 €   4.274
13 €   3.076 €   3.277 €   3.624 €   3.988 €   4.420
u1 €   3.140 €   3.389 €   3.742 €   4.127 €   4.578
u2 €   3.210 €   3.506 €   3.863 €   4.274 €   4.735
a €   3.140 €   3.389 €   3.742 €   4.127 €   4.578
b €   3.210 €   3.506 €   3.863 €   4.274 €   4.735
c €   3.277 €   3.624 €   3.988 €   4.420 €   4.902
d €   3.389 €   3.742 €   4.127 €   4.578 €   5.078
e €   3.506 €   3.863 €   4.274 €   4.735 €   5.256

Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 juli 2020 – schaal 11 tot en met 15

1112131415
Start € 3.156,00 € 3.450,00 € 3.804,00 € 4.065,00 € 4.354,00
0 € 3.210,00 € 3.506,00 € 3.863,00 € 4.127,00 € 4.420,00
1 € 3.277,00 € 3.624,00 € 3.988,00 € 4.274,00 € 4.578,00
2 € 3.389,00 € 3.742,00 € 4.127,00 € 4.420,00 € 4.735,00
3 € 3.506,00 € 3.863,00 € 4.274,00 € 4.578,00 € 4.902,00
4 € 3.624,00 € 3.988,00 € 4.420,00 € 4.735,00 € 5.078,00
5 € 3.742,00 € 4.127,00 € 4.578,00 € 4.902,00 € 5.256,00
6 € 3.863,00 € 4.274,00 € 4.735,00 € 5.078,00 € 5.441,00
7 € 3.988,00 € 4.420,00 € 4.902,00 € 5.256,00 € 5.643,00
8 € 4.127,00 € 4.578,00 € 5.078,00 € 5.441,00 € 5.849,00
9 € 4.274,00 € 4.735,00 € 5.256,00 € 5.643,00 € 6.065,00
10 € 4.420,00 € 4.902,00 € 5.441,00 € 5.849,00 € 6.394,00
11 € 4.578,00 € 5.078,00 € 5.643,00 € 6.065,00 € 6.738,00
12 € 4.735,00 € 5.256,00 € 5.849,00 € 6.394,00 € 7.099,00
13 € 4.902,00 € 5.441,00 € 6.065,00 € 6.738,00 € 7.482,00
u1 € 5.078,00 € 5.643,00 € 6.394,00 € 7.099,00 € 7.883,00
u2 € 5.256,00 € 5.849,00 € 6.738,00 € 7.482,00 € 8.307,00
a € 5.078,00 € 5.643,00 € 6.394,00 € 7.099,00 € 7.883,00
b € 5.256,00 € 5.849,00 € 6.738,00 € 7.482,00 € 8.307,00
c € 5.441,00 € 6.065,00 € 7.099,00 € 7.883,00 € 8.756,00
d € 5.643,00 € 6.394,00 € 7.482,00 € 8.307,00 € 9.227,00
e € 5.849,00 € 6.738,00 € 7.883,00 € 8.756,00 € 9.724,00