CAO Kinderopvang 2023

Inhoudsopgave

De CAO Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus loopt af per 31 december 2022. In het 3e en 4e kwartaal van 2022 zijn er onderhandelingen tussen brancheorganisaties en vakbonden over een nieuwe CAO Kinderopvang 2023 of misschien wel CAO Kinderopvang 2023-2024.

De onderhandelingen worden gevoerd door 2 van de 3 brancheorganisaties : Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). De derde organisatie Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) is uitgesloten van de onderhandelingen.

Als er een akkoord wordt gesloten die goedgekeurd is door de leden van de onderhandelende organisaties is deze gelden voor alle werkgevers die lid zijn van de BK of BMK.

Werkgevers die dus geen lid zijn van BK of BMK zijn dan nog niet verplicht om de CAO te volgen. Daarvoor dient deze eerst Algemeen Verbindend Verklaart (AVV) te moeten worden. Dan is deze verplicht voor alle werkgevers.

Aangezien de BVOK geen onderhandelaar is en graag een eigen CAO wil voeren is er een kans dat die AVV niet snel zal plaats vinden nadat een onderhandelaars akkoord is gesloten.

Vakbondsleden #

Of je wel of niet lid bent van een vakbond is niet van belang voor de uitvoering van de CAO. De CAO is immers gekoppeld aan de werkgever. Het is ook niet van belang dat de vakbond mogelijk niet akkoord is met de CAO. Als een andere vakbond wel akkoord heeft bereikt met de werkgevers kan dat nog steeds een geldige CAO zijn.

Mocht de CAO 2023 bekend zijn, dan tref je die hier aan.