Deel deze informatie !

De CAO Kinderopvang 2020-2021 is nog niet definitief vastgesteld. Tot het moment dat deze definitief is gelden de salarisbedragen zoals deze bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 vastgesteld, met wijzigingsdata op 1 januari 2018, 1 juli 2018 en 1 januari 2019.

U treft hier wel alvast de VOORLOPIGE salaristabellen per 1 januari 2020 aan, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en zijn nog indicatief. 

De salarisbedragen 2019 zijn hieronder te vinden.