De CAO Kinderopvang 2020 is nog niet vastgesteld. Tot het moment dat deze definitief is gelden de salarisbedragen zoals deze bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 vastgesteld, met wijzigingsdata op 1 januari 2018, 1 juli 2018 en 1 januari 2019.

De salarisbedragen 2019 zijn hier te vinden.

Hoeveel jaar werkervaring heb jij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang ?

Bekijk resultaten

Hoeveel uur per week werk jij gemiddeld op een kinderdagverblijf ?

Bekijk resultaten

Hoeveel uur per week werk jij gemiddeld op een BSO?

Bekijk resultaten

Deel deze informatie !