CAO Kinderopvang 2020

De huidige CAO Kinderopvang 2018-2019 loopt per 31 december 2019 af. Tijd dus voor de verschillende partijen om de onderhandelingen te starten over nieuwe afspraken.

De partijen; Brancheorganisatie Kinderopvang, Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn hebben een zogenaamde inzetbrief opgesteld. In deze brief wordt kenbaar gemaakt wat voor iedere partij belangrijke punten zijn. Dit kan variëren over de hoogte van loonstijging tot wensen over opleidingen. Daarbij gaart men meestal uit van enkele uitersten zodat er ruimte is voor onderhandelingen. De looptijd kan variëren van 1 jaar tot meerdere jaren.

De inzetbrieven (gedateerd eind augustus 2019) tref je verderop deze pagina aan.

De onderhandelingen zijn gepland op 2 september, 23 september, 28 oktober en eventueel op 11 en 25 november 2019.

Als de partijen een zogenaamd onderhandelaarsakkoord bereiken wordt deze voorgelegd aan de leden van de verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties. Zijn de leden hiermee akkoord dan wordt de cao definitief.

Komen de partijen niet tot overeenstemming voor 31 december 2019, dan vervallen per 1 januari 2020 de voorwaarden van de cao kinderopvang. Als pas in de loop van 2020 een akkoord wordt bereikt is dat vaak wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2020.

Wat zijn volgens jou belangrijke onderdelen die in de cao opgenomen zou moeten worden ?

Plaats deze in een blog op onze site (maandelijks > 15.000 bezoekers):

Natuurlijk hebben we een aantal regels, die zijn op deze pagina omschreven.

 

Inzetbrieven (pdf):

  • [download id=”550719″]
  • [download id=”550723″]
  • [download id=”550727″]
  • [download id=”550731″]

 

Duidelijke informatie over de Kinderopvang

Geef een reactie